35 år GARANTI mot sprickbildning

Ni behöver aldrig tvivla på vår kvalitet ! Därför lämnar vi vår unika sprickbildnings garanti på samtliga våra gravstenar.

Garantin gäller mot sprickbildning som ej uppkommit genom yttre åverkan och omfattar samtliga modeller av gravstenar levererade och monterade av Eaststone Stockholm AB.