Blomvas Bahama

1800 kr

Vas Bahama Blue
Höjd ca 30 cm
Diam ca 20 cm
Pris 1.800.-

Kategori: