Stabilisering av gravstenar

Stabilisering av din gravsten

Det genomförs regelbundet säkerhetstester av gravstenar på våra svenska kyrkogårdar där kyrkogårdsinspektörer framförallt fokuserar på stabiliteten. Skulle en gravsten inte klara testet i fråga så händer det att den läggs ned. Eaststone erbjuder oss att stabilisera er sten på ett säkert sätt – både före ett säkerhetstest och efter ett sådant (om er sten inte skulle gå igenom det). Vi kan ge er en fortsatt vacker – och säker – minnesplats för er anhöriga att besöka.