Textkomplettering/
Nyinskription på gravsten

På äldre, existerande gravstenar så erbjuder vi oss även att genomföra nyinskriptioner. Svårigheten i detta ligger i att det kan vara svårt att se vilken person som gjort inskriptionen från början samt vilken typsnitt som använts. Tack vare att våra formgivare är utbildade i typografi så kan vi återställa stenen till ursprungligt skick. Våra formgivare identifierar och återskapar stilsorten som använts och vi kan därmed komplettera med nya namn i samma stil; något som ofta eftersöks vid exempelvis familjegravar.